HO'OPONOPONO

EEN METHODE OM JE LEVEN OP TE SCHONEN

Enkele jaren geleden dook in Nederland een helingsmethode met een grappige naam op: Ho’oponopono. Een Hawaïïaanse helingsmethode, eeuwenoud en nu overgewaaid naar het Westen - waar we er blijkbaar klaar voor zijn om weer 'vanuit het hart' te gaan leven.

Het navolgende artikel heb ik grotendeels vanuit mijn intuïtie geschreven. Simpel gezegd betekent Ho’oponopono 'dingen goed maken' of 'een storing rechtzetten'. Dit doe je d.m.v. het opzeggen van 4 zinnetjes: Ik hou van jou - het spijt me - vergeef me alsjeblieft - dank je wel. Of in het Engels: I love you – I’m sorry – please forgive me – thank you.

Volgens de oude Hawaïianen, komen al onze problemen voort uit gedachten, die gekleurd zijn door pijnlijke herinneringen uit het verleden. Ho’oponopono biedt een manier om de energie van deze pijnlijke gedachten - die onbalans veroorzaken - los te laten.

Een van de belangrijkste pijlers van dit proces, is je bereidheid om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die in je leven zijn. Ook de oorzaak van problemen bij iemand anders, waar jij je bewust van bent, kun je bij jezelf zoeken.

Wanneer jij helemaal met je volle aandacht en bijbehorende negatieve emoties op een ongewenste situatie blijft focussen - dus je energie van angst, boosheid, verdriet, erheen stuurt – zal de energie ervan blijven groeien. Dat willen we niet.

Echter, wanneer je begint met het zeggen 'ik hou van je', verplaatst jou energie zich vanuit je hoofd naar je hartgebied. Liefde Heelt Alles.

Deze universele liefde, die altijd voor iedereen toegankelijk is, zal met jou 'resoneren' op het moment dat jij op dezelfde golflengte zit. Zoals een radiostation jouw kamer vult met zijn mooie muziek, zodra jij de juiste frequentie gevonden hebt. 
Op dat moment zal de ongewenste situatie worden getransformeerd, eenvoudigweg omdat de trilling van liefde de allerhoogste trilling is en op die golflengte alles perfect is.

Ho’oponopono betekent letterlijk: dingen rechtzetten, corrigeren.
Een voorbeeld: wanneer wij een persoon ontmoeten die we niet mogen, of een situatie meemaken waar we heftig op reageren, dan verbindt jou onderbewustzijn zich met iets dat gebeurd is in het verleden. Onze emoties op dat moment zijn dus indirect een reactie op een ervaring uit het verleden.
De wereld om ons heen is een weerspiegeling van dat wat er in onszelf gebeurt. Anders gezegd: de dingen bestaan alleen als een projectie van jou, van binnenuit. Wanneer je te maken krijgt met ruzie, onvrede, kwaadheid, angst of welke emotie dan ook, kijk dan in jezelf. Niet de persoon, niet de ziekte, niet de situatie is de oorzaak van jouw onbalans. Alles kan worden opgelost door aan jezelf en alleen aan jezelf te werken.
Er is niets buiten jou: de Goddelijkheid, dat ben je zelf.

Ho’oponopono  gaat er dus van uit dat jij 100% verantwoordelijk bent voor elke situatie die in jouw leven voorkomt. Overigens, met 'verantwoordelijk', wordt niet 'schuldig' bedoeld. Er is geen schuld, er is een situatie, die door ons mag worden rechtgezet.
Het enige dat je hoeft te doen is het uitspreken van deze zinnetjes:
'ik hou van je'
'het spijt me'
'vergeef me alsjeblieft'
'dank je wel'.
Wanneer je zegt 'ik hou van je', stuur je onvoorwaardelijke, helende liefde naar jezelf en naar het universum;
Dan zeg je 'het spijt me', waarmee je aangeeft 100% verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie;
Daarna volgt 'vergeef me alsjeblieft', waarmee je vergeving vraagt voor de imperfectie in je leven, specifiek of algemeen;
Tot slot 'Dank je', bedank je het universum voor de mogelijkheid om de situatie te helen. Dankbaar zijn is de meest krachtige energie om meer van het goede naar je toe te halen!
Terwijl jij de situatie liefdevolle energie stuurt, zorgt het Grote Geheel ervoor dat deze situatie zich kan oplossen. Op een vredige manier, helend voor alle betrokkenen. Jij hoeft je er niet druk over te maken hoe dit tot stand kan komen, wat de oplossing zou moeten of kunnen zijn. Het enige wat het universum nodig heeft, om dit te bewerkstelligen, is jouw liefdevolle trilling en door deze trilling kan genezing en heling plaatsvinden. Dat is gewoon de wet van resonantie.

VERANDERINGEN
Wanneer je een tijdje bezig bent met je nieuw-verworven kennis over Ho’oponopono, ga je langzaam subtiele veranderingen opmerken. Waar je voorheen wellicht strijd moest leveren of hard moest werken, om iets gedaan te krijgen, lijkt het wel of nu alles gemakkelijker gaat. Blokkades verdwijnen, oude 'zich herhalende programma’s' verdwijnen. Daardoor kunnen de dingen die je graag wilt in je leven, gemanifesteerd worden. De blokkades zijn opgelost, alsof ze er nooit waren. Hoe fijn is dat!Samenvattend: Ho’oponopono gaat ervan uit dat alles wat in de buitenwereld is, ook in jou aanwezig is. Wanneer je dus geërgerd bent door wat iemand doet, kun je naar binnen keren en kijken welke gevoelens je daarover in jezelf vindt. Vervolgens pas je Ho’oponopono toe op die gevoelens en zullen deze gezuiverd worden. Wanneer jouw vervelende gevoelens geheeld zijn, zal de persoon die ze in eerste instantie veroorzaakte, meeveranderen. Wat je doet, is je innerlijke programmering schoonmaken, zodat je terug kunt keren naar je natuurlijke staat van pure, onvoorwaardelijke liefde.
Ik wens jou van harte toe dat dit artikel een aanzet is voor een fijn, overvloedig en liefdevol bestaan.


Copyright J. van Rossum - Niets uit dit artikel mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van de schrijver.

Inschrijven Nieuwsbrief