FAMILIE-OPSTELLINGEN

Elke familie bestaat uit een groep mensen die samen een ‘systeem’ vormen. Dit systeem is steeds op zoek naar harmonie, naar evenwicht.

Onze plek in het gezin, evenals die van de andere gezinsleden, is van groot belang voor ons geluk en welzijn. Het respectvol en liefdevol omgaan met elkaar als familie, vormt de basis voor hoe je bent naar jezelf toe en naar de buitenwereld toe. Het gezin waaruit je komt vormt je, geeft je richting. Je familie vormt letterlijk de wortels van je bestaan.
Problemen in het dagelijks leven vinden vaak hun oorsprong in het niet erkend of geaccepteerd zijn - of in elk geval het gevoel hebben van niet erkend worden door je eigen familie. Je hebt dan letterlijk geen grond onder de voeten, een onevenwichtig bestaan.

Onverbrekelijke band
Familierelaties beginnen bij de geboorte - of eigenlijk al eerder, in je zielenfamilie - en worden nooit verbroken. Zelfs wanneer je elkaar nooit meer ziet, als iemand naar het andere eind van wereld emigreert, zelfs wanneer een familielid gestorven is, behoudt je je plek in deze familie.
Een familielid dat door jou buitengesloten wordt, bijvoorbeeld een partner waarvan je gescheiden bent, is nog steeds aanwezig, maar op een verborgen manier. Een kind of je volgende partner kunnen dan zijn/haar plaats innemen. Er kunnen allerlei problemen ontstaan, want het verstoten van een familielid maakt dat je ook delen van jezelf verstoot. Elk lid van de familie dient aanvaard en gerespecteerd te worden.

Dit gegeven wat betreft familierelaties, geldt tevens voor de andere relaties in jou leven. Collega’s, buren, vrienden, studiegenoten, in elk systeem waarvan je onderdeel bent, kunnen problemen ontstaan. Ook deze kun je op dezelfde manier opstellen. Je ontdekt dan waar en wanneer het probleem ontstaan is, hoe de anderen erin staan en uiteindelijk, kun je zelf de conclusie trekken hoe het probleem opgelost kan worden.

Kindertijd
Mensen zijn soms geneigd om alles wat niet goed gaat, af te schuiven op hun ‘moeilijke jeugd’. Het is inderdaad zo, dat onze jeugd ons in grote mate gevormd heeft en invloed houdt op ons gedrag als volwassene. Onze jeugd kunnen we niet overdoen, wel kunnen we in een familie-opstelling kijken naar wat destijds fout gegaan is. Door het opstellen van onze ouders, kan je kijken waarom deze destijds zo gehandeld hebben, of waarom jij je niet geliefd voelde. Bijvoorbeeld, was het werkelijk zo dat je broer of zus meer aandacht en liefde kreeg, of was het jou gekleurde bril die maakte dat je het zo ervaarde? Door opstellingen te doen kan je het ineens heel anders gaan zien en kan je alsnog begrip en aanvaarding krijgen voor je familieleden. Alleen al het inzicht waarom iets op een bepaalde manier gebeurde, zorgt voor diepgaande heling bij alle betrokkenen.

Vaak worden bepaalde dingen van generatie op generatie doorgegeven, net zolang tot iemand het oplost. Bijvoorbeeld in elke opvolgende generatie is er één kind in het gezin dat vrijgezel blijft. Of er komt telkens weer incest voor. Pas wanneer iemand dit heelt, is de cirkel doorbroken en hoeven de toekomstige kinderen dit niet meer mee te maken.

Helend effect

Het doen van een opstelling heeft altijd een helend effect. Er vallen allerlei dingen op zijn plek, je ziet mensen ‘als vanzelfsprekend’ veranderen.
Dit gebeurt niet terstond: een opstelling brengt zaken in ‘het universele veld’, waarvan we allen deel uitmaken, in beweging. Er wordt niet gemanipuleerd: dingen vinden op een natuurlijke manier en in hun eigen tijd en ruimte, hun nieuwe evenwicht. Dit proces kan maandenlang doorgaan, waarin de dingen op hun plek vallen. Achteraf kan je er meestal niet eens de vinger op leggen, maar je merkt wel de positieve veranderingen op.

Hoe werkt het
Een opstelling, of familie-opstelling kan door iedereen gedaan worden. Elk thema, persoonlijk of zakelijk, kan met deze methode helder gemaakt en opgelost worden, juist omdat de oorzaak blootgelegd wordt. Bijvoorbeeld een opstelling over je gebrek aan doorzettingsvermogen, waardoor je wel ergens aan begint maar het nooit afmaakt.
De methode werkt zuiver en diep, direct in het energetisch veld. Het effect van een opstelling werkt helend voor degene die de opstelling doet, maar ook voor degenen die (zonder fysieke aanwezigheid) zijn opgesteld.

Bij Klarion kun je een (familie-) opstelling doen. Het kan op 2 manieren:
1. Een 1 op 1-sessie, waarbij geen andere personen aanwezig zijn. We maken dan gebruik van een poppetjesset, die de rollen spelen. Duur plm. 1,5 uur. Kosten € 60,00 per sessie.

2. Een workshop, waarbij met meerdere personen de rollen gespeeld worden.
De groep kan uit 5 tot 10 personen bestaan en er kunnen meerdere opstellingen van plm. 30 minuten gedaan worden. Je kunt meedoen met een eigen ‘vraag’, of als ‘representant’ voor de anderen. Een representant of toeschouwer leert ook van de opstelling van de ander. We werken met een 'lotingspot', waarin je je verzoek tot een opstelling mag stoppen.

Datum: 25-02-2020, van 10.00 - 15.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Waar: De Ruimte (achter de kerk) Dorpstraat 8 te Hummelo
Bijdrage: 59,50, maximaal aantal deelnemers 8
Lunch graag zelf meenemen, koffie, thee en water zijn inbegrepen.

Inschrijven Nieuwsbrief